Prezentare program software pentru realizarea si evidenta electronica
a chitantelor pentru incasarea creantelor la bugetul local


 
   Programul pentru intocmirea si evidenta chitantelor bugetare (model ITL - 1) este destinat primariilor.
Programul este folosit pentru intocmirea si evidenta in format electronic a formularelor ITL - 1 prin care se incaseaza  creantele la bugetul local.
   Prin folosirea acestui program, nu mai este necesara comandarea formularelor cu regim special ITL - 1 la tipografie, intrucat acestea vor fi intocmite in regie proprie de primarie sau de consiliul local.
    Baza legala a aplicatiei o constituie 
Ordinul nr. 1993/461 din 29 decembrie 2004 privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale, Adresa nr. 460.386/ 2005, emisa de catre Ministerul Finantelor Publice, Directia de Reglementari Contabile transmisa CN “Imprimeria Nationala” S.A., prin care se certifica faptul ca formularele ITL -1 se pot executa in regim propriu de catre fiecare primarie sau consiliu local, Ordinul nr. 2.052 bis din 30 noiembrie 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale si Ordinul Nr. 2226 din 27 decembrie 2006, privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către consiliile locale.
    Programul este realizat sub forma unei aplicatii web. Utilizarea programului se face cu ajutorul unui browser web (de exemplu: Internet Explorer, Firefox, Opera etc).

    Imagini din aplicatie:    Pentru o prezentare a modului de utilizare al programului, insotita de mai multe imagini din aplicatie, va rugam sa accesati pagina de mai jos

Prezentare software Chitante Bugetare

Pentru orice alte detalii referitoare la :
    - oferta de pret pentru acest program;
    - implementare;
    - suport si mentenanta a aplicatiei;
    - alte functionalitati pe care le doriti de la aceasta aplicatie si costurile aferente
etc.
 va rugam sa folositi informatiile din sectiunea de Contact (mai jos)


Contact :  tel. 0722.525.336
E-mail: office@proiectesoft.net