Software administratie publica (primarii si consilii locale)
 
Asistenta Sociala
Vezi prezentare Asistenta Sociala

Programul ajuta la evidenta electronica a dosarelor pentru ajutor social intocmite conform Legii 416/2001 modificata si completata prin Legea 276/2010 si HG 50/2011 (dosare pentru acordarea ajutorului social, a ajutorului de urgenta sau de inmormantare) si a dosarelor pentru alocatia de sustinere conform Legii 277/2010 si a HG 38/2011, pe langa acestea fiind posibila si evidenta ajutorului pentru incalzire pe lemne, carbuni, combustibili petrolieri acordat conform OUG 70/2011. Aplicatia permite urmarirea anchetelor sociale, fiselor de calcul, dispozitiilor primarului precum si evidenta actelor depuse la dosar aflate in curs de expirare. De asemenea sunt generate statul de plata lunar si rapoartele cerute de lege.

Registrul Agricol
Vezi prezentare Registru Agricol

Programul este destinat intocmirii in format electronic a formularelor de Registru Agricol (versiunea actualizata conform ultimelor reglementari legale valabile). De asemenea, programul genereaza si rapoartele (tabelele centralizatoare) prevazute in Anexa 2 a HG 1632/2009, pe langa acestea fiind posibile si alte sortari sau cautari in baza de date in functie de optiunile utilizatorului.

Chitante Bugetare ITL-1
Vezi prezentare Chitante Bugetare

Programul este folosit pentru intocmirea si evidenta in format electronic a chitantelor tip ITL - 1 prin care se incaseaza  creantele la bugetul local.
Prin folosirea acestui program, nu mai este necesara comandarea formularelor cu regim special ITL - 1 la tipografie, intrucat acestea vor fi intocmite in regie proprie de primarie sau de consiliul local.


Contracte concesiune si inchiriere
(Prezentare - in curand)

Programul este destinat monitorizarii contractelor de concesiune si de inchiriere, a ratelor scadente ale acestor contracte, inclusiv a penalizarilor aferente, incheiate de functionarii primariei.
Aplicatia gestioneaza contractele de concesiune si/sau de inchiriere din momentul incheierii lor, permite urmarirea ratelor scadente si a incasarii acestora pe durata derularii contractului precum si generarea instiintarilor de plata ce sunt trimise catre concesionar sau chirias in cazul neachitarii la timp a ratelor restante.
De asemenea, pot fi generate mai multe rapoarte utile in activitatea primariei cum ar fi raportul ratelor incasate / de incasat sau al restantelor incasate / de incasat.

Impozite si Taxe
(Prezentare - in curand)

Programul realizeaza evidenta materiei impozabile, debite si incasari pentru contribuabili persoane fizice si juridice si include urmatoarele functionalitati :
1.Taxe si impozite persoane fizice;
2.Rol contribuabili persoane fizice;
3.Generator de taxe speciale persoane fizice (evidenta taxelor);
4.Taxe si impozite persoane juridice;
5.Rol contribuabili persoane juridice;
6.Generator de taxe speciale persoane juridice (evidenta taxelor);
7.Gestiune chitante casierie – incasari;

               Facturi Apa - Canalizare
Vezi prezentare Facturi Apa - Canalizare

Programul ajuta la generarea, cu ajutorul calculatorului, a facturilor emise de primaria sau consiliul local al comunei pentru consumul de apa al cetatenilor. Inregistrarea consumului respectiv se face atat pentru contoriii montati individual cat si in sistem centralizat (pausal). Este posibila urmarirea platilor unui consumator si a penalizarilor aferente pentru facturile restante precum si generarea unor rapoarte utile in activitatea curenta cum ar fi totalul consumului lunar, totalul incasarilor zilnice etc.

Contracte Arenda
Vezi prezentare Contracte Arenda

Programul permite evidenta electronica a contractelor de arenda aflate in gestiunea primariei, asigurand diverse posibilitati de cautare si mai multe rapoarte ca de exemplu cautarea suprafetelor ce fac obiectul contractului in functie de categoria de folosinta, nr topografic etc, lista contractelor incheiate de un anumit arendas sau arendator, totalul suprafetelor arendate pe un contract etc

Autorizatii si Certificate Urbanism
Vezi prezentare Urbanism

Programul ajuta la intocmirea automata, asistata de calculator, a tuturor documentelor continute intr-un dosar depus de catre un solicitant la primarie in vederea obtinerii certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire-desfiintare, dupa caz. Documentele generate si urmarite prin intermediul programului sunt (in ordinea in care sunt adaugate in dosarul de autorizare) :
1.Cererea pentru emiterea certificatului de urbanism
2.Certificatul de urbanism (in cazul aprobarii cererii de la pct 1) sau adresa de respingere a cererii de la pct 1
3.Cererea de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism in conformitate cu prevederile legii 50/1991
4.Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire-desfiintare
5.Autorizatia de construire-desfiintare
6.Cererea de prelungire a autorizatiei de construire-desfiintare in conformitate cu prevederile legii 50/1991
7.Procesul verbal de receptie a lucrarilor
De asemenea, programul genereaza si rapoarte utile primariei in activitatea curenta, cum ar fi:
- raportul certificatelor de urbanism ce expira intr-o anumita perioada.
- raportul autorizatiilor de constructie ce expira intr-o anumita perioada.